Hvad er Reiki healing

Hvad er Reiki healing?

Hvad er Reiki healing

Reiki er "Universel Livsenergi". Alt i universet er energi; fra det mindste molekyle og ud til det største solsystem. Alt er forbundet med hinanden i et energetisk system. ”Som foroven således også forneden”.

Under en Reikihealing overføres ”Universel Livsenergi” til modtageren, klienten. Energien kanaliseres gennem behandlerens hænder til modtageren. Reikienergien er således ikke behandlerens egen energi, men energi som kommer fra "Den Universelle Kilde". Alt hvad healeren gør, er at lægge sine hænder på modtagerens krop, og healingen finder sted.

Alt er energi
Reikienergi er "Universel Livsenergi"

Nogle behandlere kan føle energistrømme fra deres hænder. Men man behøver ikke at føle eller mærke noget. Reikienergien har så at sige sin egen "indbyggede intelligens” og vil af sig selv strømme til det sted, hvor der er brug for den og i den mængde, der er brug for. Mængden af energi regulerer sig selv. Behandleren dræner ikke sig selv for energi ved at give Reikihealing.

Reiki er ubegrænset intelligens og kærlighed

Mange sygdomme opstår ude i det psykiske og følelsesmæssige og viser sig først senere i den fysiske krop. Dette kan bekræftes ved clairvoyance, hvor sygdomme og ubalancer på et tidligt tidspunkt ses som uregelmæssigheder og misfarvninger ude i auraen. Læs også om Reiki som udviklingsvej og om filosofien bag.

Reiki virker fysisk, psykisk og spirituelt

Therapeutic Touch

Dr. Dolores Krieger, grundlæggeren af Therapeutic Touch havde erfaret, at Therapeutic Touch fremmede sårheling samt øgede enzymers aktivitet og planters vækst. Også for patienter med angst og smerter virkede metoden. Deres smerter forsvandt eller blev mindre, og angsten forsvandt ofte helt. Reikihealing og Therapeutic Touch er forskellig i deres teknikker; men metoden med håndspålæggelsen og overførelse af energi er den samme: Begge systemer er ikke indtrængende behandlingsmetoder. Og ved begge systemer sker en overførsel af energi ved håndspålæggelse. Ved begge metoder er målet at genoprette kroppens indre balance og harmoni. Forskellen mellem Therapeutic Touch og Reikihealing er, at ved Therapeutic Touch bruger behandleren sin egen energi; det gør Reikibehandleren ikke. Reikihealeren kanaliserer energi fra ”den Universelle Kilde”.

Et dokumenteret studie af Reikis virkning

Kriegers hypotese var, at en rask person har overskud af energi, og at den energi kan overføres til en person, der er syg og har underskud af livsenergi. Ved at måle hæmoglobinniveauet hos personer, som havde fået behandling med Therapeutic Touch, kunne Dr.Krieger konstatere en mærkbar større mængde af hæmoglobin. Krieger anså hæmoglobin som et parameter til måling af energi, idet hæmoglobin er en følsom indikator for transport af ilt i kroppen. Da det endnu ikke er muligt videnskabeligt at bevise det menneskelige energifelt, og hvordan overførelse af energi finder sted, har vi kun Dr. Kriegers forsøgsresultater som dokumentation for effekten af healingsenergien. Baseret på Kriegers hypotese var problemformulering for forsøgene: Hvilken virkning har Reikienergien på den menneskelige organisme med hensyn til hæmoglobin (de røde blodlegemers farvestof). Den primære hypotese for disse undersøgelser var: Hos personer, der har fået Reikihealing, vil der i et tidsrum på 24 timer vise sig en mærkbar forbedring i evnen til at optage og transportere ilt; påvist ved målinger af hæmoglobinværdier. Den sekundære hypotese var: Hos personer, der ikke har modtaget Reikihealingen vil der i et tidsrum på 24 timer ikke være nogen mærkbar ændring i evnen til at optage og transportere ilt; påvist ved målinger af hæmoglobinværdier.  48 personer deltog i undersøgelsen, der fandt sted i foråret 1988. Den aldersmæssige fordeling var fra 24 til 69 år, gennemsnitsalderen var på ca. 41 år, og alle personer var raske. Kontrolgruppen bestod af 10 raske personer, der arbejdede professionelt i sundhedssektoren. Gruppens aldersmæssige fordeling var fra 24 til 60 med et aldersgennemsnit på 41. Begge grupper fik taget 2 blodprøver over en 24 timers periode. Undersøgelsesgruppen modtog Reikihealing indenfor 24 timers perioden; mens kontrolgruppen ikke fik Reiki. Blodprøver fra begge grupper blev undersøgt for hæmoglobin- og hæmotritværdier. Hæmoglobinværdier for den gruppe, der havde fået Reikihealing viste en større mængde af hæmoglobin og en betydelig forbedring af hæmoglobinværdierne. Mens kontrolgruppens hæmoglobinværdier var uændrede. Til gavn for patienterne er Therapeutic Touch i dag en anerkendt metode på mange amerikanske og europæiske sygehuse. Læs mere om, hvad Reikihealing kan udrette.

Bluelotusskolen v/Jette Nilsson
Vingetoften 136
2730 Herlev
Telefon: 44 92 22 24
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.